Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Màu trắng hoa ê - pang

Ảnh internet


Giữa mùa xuân anh trở lại cao nguyên
Rừng Đắc Nông đã xanh màu lá mới
Đất ba-zan rực lên như lửa
Hoa ê-pang trắng một khoảng trời…

Mùa hoa dành dành

Hoa dành dành

Hoa dành dành nở bên bờ ao
Dáng e ấp như người con gái
Nhớ ngày anh lên đường ra trận
Những cánh hoa thấp thoáng nắng chiều.